Realizacja projektu dla wspólnoty mieszkaniowej w Gubinie